ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกพร ใจไหว
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,21:04  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร คลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,21:58  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training UTQ-๕๕๑๐๔ สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2557,13:46  อ่าน 819 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training UTQ-๕๕๑๑๑ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสมนึก เหล่ากาวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:51  อ่าน 857 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training จิตวิญญาณความเป็นครู
ชื่ออาจารย์ : นางสมนึก เหล่ากาวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:49  อ่าน 757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Trainingจิตวิญญาณความเป็นครู
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2557,09:57  อ่าน 1012 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training จิตวิญญาณความเป็นครู
ชื่ออาจารย์ : นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2557,22:38  อ่าน 796 ครั้ง
รายละเอียด..