ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกพร ใจไหว
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,21:04  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : จีราวุฒิ บุญสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,20:51  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : จีราวุฒิ บุญสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,20:50  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : จีราวุฒิ บุญสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,20:47  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร คลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,21:58  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ส่วนตัว
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2559,16:16  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร UTQ-๕๕๒๑๕ จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
ชื่ออาจารย์ : นายประวัติ กาวีวล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2559,09:26  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร UTQ-๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่
ชื่ออาจารย์ : นายประวัติ กาวีวล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2559,09:25  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,13:37  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม จำนวน 15 หลักสูตร
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,13:36  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..