สาระคณิตศาสตร์

นางพิชญ์นภา สิงหกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระคณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0818831955
อีเมล์ : tuinui1712@gmail.com

นายวีรวัฒน์ เวียงจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวสุภาลักษณ์ กาศบำรุง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0944347409