สาระภาษาไทย

นางสาวปิยพร คลศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้าสาระภาษาไทย

นางสาวเก็จมณ๊ กวางกระโดด
ครูอัตราจ้าง