สาระภาษาต่างประเทศ

นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพงษ์ คำเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา มูลทิศ
ครูอัตราจ้าง