สาระสุขศึกษา ฯ

จีราวุฒิ บุญสูง
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระสุขศึกษา ฯ

นายกฤษฎา อยู่สูข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1