จุลสารของโรงเรียน
124 ปัจจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 65
86 แจ้งเปืดภาคเรียน 2 2546
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
83 แจ้งการฉีดวัคซีน ม.ต้น
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
82 วันคล้ายสวรรคต ร 9
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
81 แจ้งกำหนดเปืดปืดภาคเรียน 1 2564
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประขานุเคราะห์ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561-2562
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 - 2563
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
71 ประกาศงดเรียน 9-20 สิงหาคม 64
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 64
61 ประกาศงด on site 13 27
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
62 ประกาศงด on site 24-28
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
59 มอบอุปกรณ์กีฬา/ศึกษาดูงาน SCQA
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
60 ตรวจรับอุปกรณ์ DLTV
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
58 ประกาศงดการเรียนาการสอน On Site
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
57 รวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
56 ถวานพระพรสมเด็จพระสังฆราช
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
55 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ 64
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
54 หลักสูตรไม้สักเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
53 การสอนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
52 เลื่อนการจัดการงานวิ่ง หนองช้างน้ำมินิมาราธอน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
51 อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 64
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64