ภาพกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
นางแสงเดือน คำมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มอบหมายให้ นางเยาวมาลย์ ผาทอง และ นายนันทวัฒน์  สุดแดน นำนักเรียน นางสาวนรียา ทาคุณ ม.5/1  นางสาวธนาวา สายหยุด ม.5/2  นายธรเดช ผาคำ  ม.5/2  และนางสาวอารยา  ประเดิม  ม.4/1 นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา  ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 19  จากทั้งหมด 193 ทีม และเป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัดแพร่ จากทั้งหมด 4 ทีม

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,00:21   อ่าน 42 ครั้ง