ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์  ศศิภัทรกุล  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  มาเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ปกครองต้นแบบในการส่งเสริมดูแลบุตรธิดาให้มีผลการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยอดเยี่ยม ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2565
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,15:35   อ่าน 39 ครั้ง