ภาพกิจกรรม
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
นายปิยพัทธ์  รุจนพิสุทธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565   ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม  255  โดยนางสาวสุกัลยา  พรานกวาง ผู้ปกครองของนายณัฐพล  วุฒิโอสถ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับมติเป็นเอกฉันท์ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,15:33   อ่าน 20 ครั้ง