ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565  นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โดยมีนายปิยพัทธ์  รุจนพิสุทธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,19:28   อ่าน 23 ครั้ง