ภาพกิจกรรม
นำร่อง "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" รพ.สต.บ้านกวาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง  ดำเนินการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นตำบลนำร่อง  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2565 ที่ผ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,19:18   อ่าน 21 ครั้ง