ภาพกิจกรรม
นำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องกับอาชีวศึกษา
นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน พร้อมด้วย นางพิชญ์นภา สิงหกุล และ นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ร่วมการนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 CLC (Continuous and Linking of Curriculum)  ในวันพฤหัสบดีที่ที่  12  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ตำบลป่าแมต  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,19:16   อ่าน 18 ครั้ง