ภาพกิจกรรม
สัมมนาการศึกษาพิเศษและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเครือข่าย PIM
นายปิยพัทธ์  รุจนพิสุทธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมสัมมนาการศึกษาพิเศษและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเครือข่าย  เพื่อชี้แจงการจัดการบริหารหลักสูตรรูปแบบใหม่ของห้องเรียนพันธมิตรและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของสถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมเครือข่าย ในวันที่ 5 -6  พฤษภาคม  2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และวิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,11:33   อ่าน 41 ครั้ง