ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา  2565  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง เข้าใจกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในวันศุกร์ที่ 6  พฤษภาคม  2565           เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.บุญฤทธิ์ สดสวย รอง สวป.สภ.บ้านกาง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “อุบัติเหตุบนท้องถนน การขับขี่มอเตอร์ไซค์ ยาเสพติด”   และนางสุริยา  ศรีดอนชัย  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสูงเม่น มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “เพศศึกษา  การป้องกันการตั้งครรภ์”

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,11:13   อ่าน 47 ครั้ง