ภาพกิจกรรม
ตรวจรับอุปกรณ์ DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1,314 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและได้ทำการติดตั้งให้กับโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับและทดสอบการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,19:23   อ่าน 32 ครั้ง