ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน SCAQ
นายดนัยรัตน์  กาศเกษม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA) ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ เมื่อวันศุกร์ที่  25  มิถุนายน  2564

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,18:19   อ่าน 25 ครั้ง