ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน      ยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 และวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2564) โดยมีตัวแทนสภานักเรียนเป็น      แกนนำให้ความรู้ในเรื่องประวัติและความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติดโลก บอกเล่าประวัติของสุนทรภู่กวีเอกของโลก และครูให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านยาเสพติด ประวัติของสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์    เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,13:04   อ่าน 26 ครั้ง