ภาพกิจกรรม
มอบอุปกรณ์กีฬา
นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล จำนวน 10 ลูก ซึ่งได้รับสนุนอุปกรณ์กีฬาจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายดนัยรัตน์ กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,17:28   อ่าน 35 ครั้ง