ภาพกิจกรรม
กรีฑามัธยมจังหวัดแพร่
           

         สนามกรีฬาจังหวัด วันที่  6 - 7 มกราคม 2563
ขบวนพาเหรด โรงเรียนขนาดเล็ก
 ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รองอันดับ 1 โรงเรียนเมืองแพร่ รองอันดับ 2 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา รองอันดับ 1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รองอันดับ 2 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียนขนาดใหญ่ ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัย รองอันดับ 1 โรงเรียนนารีรัตน์
ประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ โรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รองอันดับ 1 โรงเรียนเมืองแพร่ รองอันดับ 2 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา โรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสองพิทยาคม รองอันดับ 2 โรงเรียนลองวิทยา โรงเรียนขนาดใหญ่ ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนารีรัตน์

             https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1224874
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,10:53   อ่าน 325 ครั้ง