ภาพกิจกรรม
กรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
 ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.37 ประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑา “สัตตมิตรสัมพันธ์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่  การแข่งขันกรีฑา ของโรงเรียนขนาดเล็ก 7   โรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,20:41   อ่าน 250 ครั้ง