ภาพกิจกรรม
ปั่นรถถีบแอ่วแปลงเกษตรอินทรีย์
วันนี้ 3 มกราคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานกศจ.แพร่) พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าฯ และนายอำเภอสูงเม่น ต่างให้ความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่าและผู้นำชุมชนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ทั้งในเรื่องการมาร่วมกิจกรรมปั่นรถถีบแอ่วแปลงผักอินทรีย์เงินล้านลุ่มน้ำแม่สาย ตลอดจนกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชาด้วยโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ(ปลูก) กลางน้ำ(แปรรูป) สู่ปลายน้ำ(การตลาด) ตลอดจนชื่มชมในความสามารถของนักเรียนที่เต้นแอโรบิกที่พึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 ระดับประเทศในการแสดงพิธีเปิด ณ ทุ่งทานตะวัน อ่างน้ำเกิ๋น ตำบลบ้านกวาง
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2562,21:42   อ่าน 119 ครั้ง