ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกรีฑาสี
การแข่งขันกรีฑาสี “สัตตมิตรสัมพันธ์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 มีโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ สังกัด สพม.37 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์โรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โรงเรียนเวียงเทพวิทยา และโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,21:29   อ่าน 310 ครั้ง