รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ   ตำบลบ้านกาศ  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
เบอร์โทรศัพท์ 054 643623 เบอร์แฟกส์ 054 643623
Email : admin@bankardchool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :