นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายทรงวุฒิ ทรงสืบวัฒนกุล
นักศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายชิดชัย สุวรรณ์ทา
นักศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว​กัญญา​นี​ น​ำ​ลอง
นักศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา พิมพ์สมาน
นักศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุวิมล กันทะจันทร์
นักศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศิริลักษณ์ แว่นวิชัย
นักศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ศุภลักษณ์ กาศบำรุง
นักศึกษา