เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 4
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65