ประกาศของโรงเรียน
แผนเผชิญเหตุกรณีติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานศึกษา
กรณีติดเชื้อมากกว่า 2 ราย หรือ มากกว่า 1 ห้องเรียน
กรณีระบาดวงกว้างในชุมชนในสถานศึกษา
กรณีติดเชื้อ 1 ห้องเรียน (1-2ราย)
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 30 ครั้ง