ภาพกิจกรรม
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และนางจีระพันธ์ุ ภู่ระหงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ครั้งที่ 1 ครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ของนายปิยพัทธ์  รุจนพิสุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชขานุเคราะห์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2565 โดยมีนางแสงเดือน คำมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,00:27   อ่าน 48 ครั้ง