แก้ไขปัญหา Flash Drive เปิดไม่เห็นข้อมูล
แก้ไขปัญหา Flash Drive เปิดไม่เห็นข้อมูล

วิธีการแก้ไขปัญหา  Flash Drive เปิดไม่เห็นข้อมูล

1) เสียบ Flash Drive ในช่องต่อ USB
2) เข้าไปที่ My Computer เพื่อดูว่า Windows เห็น Flash Drive เป็น Drive อะไร (สมมุติว่าเป็น Drive G)
3) ใช้ Mouse คลิก ที่เมนู Start -> Programs -> Accessories -> Command Prompt
4) จะขึ้นหน้าจอ Command Prompt สีดำ พิมพ์ G: แล้ว กดปุ่ม Enter
5) Prompt จะเปลี่ยนเป็น G:> ให้พิมพ์ attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้นช่องไฟด้วยนะครับ) แล้วกดปุ่ม Enter
6) รอซักครู่ Prompt ก็จะกลับมาเป็น G:> ให้ปิด Command Prompt ทิ้งเลย
7) เข้าไปที่ My Computer เลือกไปยัง Drive G แล้ว Copy ข้อมูลออกมาไว้ที่เครื่องก่อน (Copy เฉพาะข้อมูล)
8) Format Flash Drive แล้ว Copy ข้อมูลกลับไปใหม่

หมายเหตุ : 
          ควรทำบน Computer ที่ไม่ติด Virus เพื่อเป็นการกำจัด Virus จริงๆ (ไม่เช่นนั้นจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราว)