ยินดีต้อนรับ....เข้าสู่โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
ประกาศของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3และ6ในโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
http://www.bankardschool.ac.th/datashow_31686
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
รายงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2563
ทะเบียนพันธุ์ไม้ ชุดที่ 2
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
พระราชดำริบางประการ
องค์ประกอบของงาน
ภาพกิจกรรม
จุลสารของโรงเรียน
124 ปัจจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
86 แจ้งเปืดภาคเรียน 2 2546
83 แจ้งการฉีดวัคซีน ม.ต้น
82 วันคล้ายสวรรคต ร 9
81 แจ้งกำหนดเปืดปืดภาคเรียน 1 2564
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประขานุเคราะห์ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561-2562
เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 4
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ