ยินดีต้อนรับ....เข้าสู่โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
จุลสารของโรงเรียน
86 แจ้งเปืดภาคเรียน 2 2546
83 แจ้งการฉีดวัคซีน ม.ต้น
82 วันคล้ายสวรรคต ร 9
81 แจ้งกำหนดเปืดปืดภาคเรียน 1 2564
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประขานุเคราะห์ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561-2562
รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 - 2563
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ลิ้งค์น่าสนใจ